top of page
DNA_edited.jpg

Hrvatsko društvo za farmakogenomiku i personaliziranu terapiju

Croatian Society of Pharmacogenomics and Personalised Therapy

Chart & Stethoscope

HDFPT

Hrvatsko društvo za farmakogenomiku i personaliziranu terapiju (HDFPT) samostalna je i neprofitna, multidisciplinarna strukovna udruga koja promiče suvremeno zdravstveno djelovanje i svojim radom unaprjeđuje područje farmakogenomike i personalizirane terapije sa svrhom unaprjeđenja zdravstvene zaštite građana Republike Hrvatske.

FARMAKOGENETIKA / FARMAKOGENOMIKA
 
Koncept „personalizirana medicina“ sve više je prisutan u medicinskoj praksi. Istraživanja genetske osnove interindividualnih varijabilnosti u odgovoru na farmakoterapiju pod zajedničkim nazivom farmakogenetika/farmakogenomika dobila su snažan zamah projektom ljudskog genoma i razvojem molekularnih dijagnostičkih metoda. Smatra se da čimbenik genetičke varijabilnosti može doprinositi udjelom od 25 – 50 % u ukupnoj pojavnosti neočekivane reakcije na lijek.
Geni mogu modulirati učinkovitost lijeka utjecajem na farmakokinetiku, zbog varijabilne aktivnosti sustava koji su odgovorni za metabolizam i prijenos lijeka, modulirajući procese biotransformacije, apsorpcije, distribucije i eliminacije, te utjecajem na farmakodinamiku zadanu ciljnim molekulama djelovanja lijeka.
Farmakogenetika proučava interakcije pojedinog lijeka i gena, dok farmakogenomika ispituje utjecaj mnogih gena pa i čitavog genoma na učinkovitost i nuspojave određenog lijeka.
Ove su spoznaje rezultirale i većim usredotočenjem farmaceutske industrije, akademske zajednice, zdravstvenih profesionalaca te regulatornih tijela na istraživanja genetičke osnove varijabilnosti odgovora na farmakoterapiju.
Farmakogenetičke analize, koje postaju dio rutinske prakse, doprinose otkrivanju pojedinaca s povećanim rizikom za razvoj neželjenih nuspojava i prije početka terapije.
Sve je veći broj odobrenih lijekova koji sadržavaju informacije o farmakogenomici i to u području terapijske indikacije, doziranja te kontraindikacije. Također, izdan je i niz različitih smjernica u kojima se naglašava važnost integriranja farmakogenomike u procese razvoja novih lijekova.

Početna: Text

CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI

HDFPT djeluje na području zaštite zdravlja, obrazovanja, znanosti i istraživanja.

CILJEVI:

 - razvoj struke i znanosti iz područja farmakogenomike i personalizirane terapije

- poticanje prijenosa stručnih i znanstvenih saznanja farmakogenomike u kliničku upotrebu

- na nacionalnoj razini razvijanje interdisciplinarne suradnje različitih sveučilišno

visoko-obrazovanih stručnjaka 

- njegovanje bioetike

Test%2520Tubes_edited_edited.jpg
Početna: What We Do

Kontaktirajte Hrvatsko društvo za farmakogenomiku i personaliziranu terapiju

(Slažem se s Pravilima o privatnosti i izjavljujem da sam pročitao informacije koje su potrebne u skladu s člankom 13. GDPR-a).

HRVATSKO DRUŠTVO ZA FARMAKOGENOMIKU I PERSONALIZIRANU TERAPIJU
OIB: 00958369706
Adresa: Šalata 11, 10000 Zagreb
IBAN: HR9823900011101099524
Hrvatska poštanska banka

Hvala na poruci!

bottom of page