top of page

Članovi HDFPT sudjeluju ovaj vikend na European Human Genetics Conference (ESHG 2022) koja se održava u Beču, od 11. do 14. lipnja 2022. godine s temom i prvim rezultatima u hrvatskoj populaciji
"ABCG2 and SLCO1B1 polymorphisms in the Croatian population"

https://2022.eshg.org/

Znanstveni rad

slobodno preuzimanje za osobnu primjenu

Doktorske disertacije iz područja farmakogenomike

Uspostavni istraživački projekt HRZZ:

Uloga farmakogenomike u predviđanju nuspojava kardiovaskularnih

lijekova (PGx-CardioDrug)

Znanstveni radovi iz područja farmakogenomike

ERAPerMed Joint Transnational Call 2021

projekt
Artipro

bottom of page